Tıbbi Süreç

Terörle Mücadele Yasası’nın 22. maddesi gereğince, açık bir terör saldırısı olduğunda şüphe bulunmayan bu katliamda yaralananların tedavilerinde kendilerinden herhangi bir ücret talep edilmesinin, katkı payı veya katılım payı alınmasının söz konusu olmadığı gibi tedavi için gereken ilaç, tıbbi malzeme, ortez, protez gibi her türlü aracın da sosyal güvencelerine bakılmaksızın temin edilmesi zorunludur.

On Ekim Katliamında yaralanan sevgili arkadaşlarımız ve değerli yakınları,

Türk Tabipler Birliği tarafından Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilen yazılarda da belirtildiği üzere “Terörle Mücadele Yasası’nın 22. maddesi gereğince, açık bir terör saldırısı olduğunda şüphe bulunmayan bu katliamda yaralananların tedavilerinde kendilerinden herhangi bir ücret talep edilmesinin, katkı payı veya katılım payı alınmasının söz konusu olmadığı gibi tedavi için gereken ilaç, tıbbi malzeme, ortez, protez gibi her türlü aracın da sosyal güvencelerine bakılmaksızın temin edilmesi zorunludur”.

Bu açıklama çerçevesinde, kişinin sosyal güvencesinin olup olmadığına bakılmaksızın özel ve resmi sağlık kuruluşlarınca verilen acil sağlık hizmetlerinden herhangi bir ücret alınamaz. Ayrıca, acil sağlık hizmeti dışında kalan hizmetler sebebiyle de olsa yaralanan arkadaşlarımızın herhangi bir ücret ödemeleri beklenemez. Terör olaylarında yaralananların tedavi giderlerinin devletçe karşılanması hususu, bütün sağlık kuruluşlarında yapılan tedavileri kapsar. Özel sağlık kuruluşu tedavi giderlerinin bedeli Devlete fatura ederek tahsil edilebilir.

TTB’nin de belirttiği üzere bu ve benzeri uygulamalarda kimi sıkıntılar yaşanabiliyor. Örneğin, sağlık kuruluşları ve medikal firmalar kişiden ücret ödemesini ve ücreti ödedikten sonra SGK’ya fatura etmesini talep edebilmekte. Ayrıca tedavi süresince ihtiyaç duyulan ilaçlar eczanelerden muayene katkı masrafı mukabilinde temin edilebildiği durumlara rastlanabiliyor.

Özellikle sosyal güvenceye sahip olmayan yaralıların ihtiyaç duyduğu ilaç, tedavi ve medikal malzeme masraflarının devletçe karşılanmasında ise bazı sorunlar yaşanıyor. Bu sorunun giderilmesi ve yasanın öngördüğü şekliyle sosyal güvenceye sahip olmayan yaralıların da sağlık masraflarının devlet tarafından karşılanması için TTB’nin, Sağlık Bakanlığı ve SGK nezdinde girişimlerde bulunduğu biliniyor.

Tüm bu yasal haklara karşın farklı uygulamalar yapan kurum/kuruluşlar için TTB’nin aşağıdaki linkten ulaşılabilecek soru-cevap formatındaki metni incelenebilir. Bu metinde, hem yaralıların sağlık hizmeti konusunda sahip oldukları haklar, hem de bu hakların ihlali durumunda başvurulabilecek yollar açıkça belirtiliyor.

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/10ekim-5678.html

Ayrıca, yukarıda dile getirilen hususlarda hangi hukuki yollara; nasıl başvurulabileceği de aşağıdaki bilgi notunda detaylı olarak özetlenmiş:

http://www.onekim.org/tr/2015/11/hukukcu-dayanismasinin-saglik-ve-tazminat-haklariniza-yonelik-hazirladigi-bilgi-notu/

Engellik durumunun ortaya çıkması durumunda rehabilitasyon hizmetlerine erişim ve gerekli protez, araç vb. ihtiyaçların temini konusunda destek için ise;  çeşitli illerde şubesi mevcut olan Türkiye Sakatlar Derneği’ne ulaşılabilir.

Web: http://www.tsd.org.tr/iletiim/genelmerkez

Tel: 0212 5214912

Fax: 0212 6311195

Mail: editor@tsd.org.tr

info@tsd.org.tr

Adres: Ördek Kasap Mah. Aşağıguraba Cad. No: 31/33 Kat: 4 34093-01 Çapa Fatih, İstanbul / Türkiye

Ayrıca, engelli bakım hizmetleri, engelli aylığı, engelli kimliği, erişilebilirlik, yardımcı araçlar ve diğer sosyal yardımlarla ilgili olarak Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ulaşılabilir.  http://eyh.aile.gov.tr/sikca-sorulan-sorular  Tel: (0312)  705 70 00 – 01 , İşitme engelliler mesaj hattı (0312) 284 38 38, E-Posta: bilgiedinme.eyhgm@aile.gov.tr, 183 engelli danışma hattı kullanılabilir.

Bu süreçte herhangi bir bilgiye ihtiyaç duymanız halinde On Ekim Dayanışmasına her zaman ulaşabilirsiniz! Dayanışmayı ve Umudu Büyütmek için; Arayın Sorun Talep Edin Yol Gösterin El Verin Paylaşın… +90 546 594 82 15,  onekimdayanismasi@gmail.com;  www.onekim.org, facebook.com/onekimdayanismasi, twitter.com/onekim15