11 Ara

İnsan Kaynaklı Yıkım/Afetlerde Hak İhlallerinin Önlenmesi İçin Kriz Rehberi Yayınlandı

Bu rehber  Türkiye’de son dönemde karşılaşılan insan kaynaklı afetler esnasında ve sonrasında yaşanan hak ihlalleri ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla kolektif bir çalışmayla hazırlanmıştır. Çünkü Türkiye’de kriz, afet ve acil durumlarla ilgili çeşitli kaynaklar bulunmakla birlikte, insan kaynaklı afetler, acil durumlar ve insan hareketleri sonucu oluşan kriz durumlarıyla ilgili kaynak ve bilgi oldukça sınırlıdır. Öncelikle bu rehber çalışması, alandaki ihtiyaca kısmen de olsa cevap vermeyi ve bir başlangıç yapmayı hedeflemektedir.

İnsan Kaynaklı Afet/Yıkım Nedir?

Rehberin konu edindiği insan kaynaklı afetler tanım olarak nükleer, biyolojik,
kimyasal kazalar, taşımacılık kazaları, endüstriyel kazalar, aşırı
kalabalıktan meydana gelen kazalar, toplu insan göçleri ve zorla yerinden
edilmeler şeklinde tanımlanmaktadır. Ancak rehber son dönemde
yaşadığımız canlı bomba vakalarını ve kitleleri hedef alan saldırıları da
bu kapsamda değerlendirmektedir.
Bu kapsamda ele alınan, bilinçli olarak bireysel ya da toplumsal yıkı-
mı amaçlayan, insan eyleminin doğrudan/dolaylı sonucu olarak yıkımı
getiren bu eylem ve saldırılar farklı biçimlerle karşımıza çıkmaktadır.
Tanımın kısmen yetersizliği, afet kavramının doğal olanı çağrıştırması
ve kitleleri hedef alan bu yıkımların biçim değiştirmesi yeni bir tanım
ihtiyacını ve bu konuda tartışma gerekliliğini doğurmaktadır. Bu ihtiyaca
cevaben rehber içeriğinde insan kaynaklı afet yerine eylemlerin
yarattığı sonuca işaret eden insan kaynaklı yıkım kalıbı tercih edilmektedir.

Ek olarak Türkiye’de doğal afetlerin sonuçlarının boyutlarında insan
faktörü önemli bir yer tutmaktadır. Kurumların yetersizliği, zamanında
önlem almama ve koordinasyon eksikliği gibi durumlar doğal afetlerin
çok daha fazla zarara yol açmasına ve daha fazla insanın doğrudan
veya dolaylı olarak etkilenmesine ve travma yaşamasına sebep
olmaktadır. Bu açıdan rehber içeriğinde doğal afetler sonrası yaşanan
deneyimler de ele alınmaktadır.

Rehbere buradan ulaşabilirsiniz.

27 Ara

İnsan Kaynaklı Yıkım/Afetlerde Hak İhlallerinin Önlenmesi İçin Kriz Rehberi

Bu rehber taslağı Türkiye’de son dönemde karşılaşılan insan kaynaklı afetler esnasında ve sonrasında yaşanan hak ihlalleri ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla kolektif bir çalışmayla hazırlanmıştır. Çünkü Türkiye’de kriz, afet ve acil durumlarla ilgili çeşitli kaynaklar bulunmakla birlikte, insan kaynaklı afetler, acil durumlar ve insan hareketleri sonucu oluşan kriz durumlarıyla ilgili kaynak ve bilgi oldukça sınırlıdır. Öncelikle bu rehber çalışması, alandaki ihtiyaca kısmen de olsa cevap vermeyi ve bir başlangıç yapmayı hedeflemektedir.

Gölcük, Düzce ve Van Depremleri, Suriye savaşı sonrası sığınmacı göçleri, Suruç Katliamı ve 10 Ekim Ankara katliamı sonrasındaki süreçlerde gönüllüler ve çeşitli sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşlarından daha hızlı ve insan odaklı hizmet ürettiler; ortaya çıkan olağanüstü durumdan ve/veya katliamdan etkilenen insanlarla dayanışma sergilediler. Kriz yönetimi, lojistik sağlama, kayıt altına alma, ihtiyaçların sağlanması ve yönlendirme süreçlerinde görev aldılar. Bu rehber öncelikle bu süreçlerde biriken bilgi ve deneyimleri kayıt altına almayı ve benzeri süreçlerde sorumluluk alacak sivil toplum örgütlerini ve gönüllüleri, bu bilgiler doğrultusunda güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Rehbere buradan ulaşabilirsiniz: İnsan Kaynaklı Yıkım/Afetlerde Hak İhlallerinin Önlenmesi İçin Kriz Rehberi

Rehber taslağı görüş, öneri ve katkılara açıktır.  Taslağa dair katkılarınızı ve önerilerinizi 30 Nisan’a kadar krizrehberi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Birçok insanın  katkılarıyla ve kolektif süreçlerle hazırlanan bu rehber katkılarla gelişmeye ve etkinleşmeye açıktır. Temel olarak karşılıklı güçlenme ekseninde yol alması hedeflenen rehbere herkes istediği şekilde katkı sunabilir, rehberi dilediği şekilde kullanabilir, geliştirebilir ve deneyimleriyle zenginleştirebilir.  Bu kapsamda önerilerinizi ve katkılarınızı bekliyoruz.

İnsan Kaynaklı Yıkım/Afet Nedir?
Nükleer, biyolojik, kimyasal kazalar, taşımacılık kazaları, endüstriyel kazalar, aşırı kalabalıktan meydana gelen kazalar, toplu insan göçleri, zorla yerinden edilmeler, canlı bomba vakaları vb.

Rehberin sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

Rehberin bilgi kartlarına buradan ulaşabilirsiniz.

25 Ara

İnsan Kaynaklı Yıkım/Afetlerde Hak İhlallerinin Önlenmesi İçin Kriz Rehberi Sunum

İnsan Kaynaklı Yıkım/Afetlerde Hak İhlallerinin Önlenmesi İçin Kriz Rehberi’nin sunumuna bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sunumu buradan indirebilirsiniz.

28 Haz

On Ekim Dayanışması soruyor: Katliam sonrası krizi yönetebiliyor musunuz?

Atatürk Havalimanı Katliamı’nın ardından yaşanan krizler nedeniyle On Ekim Dayanışması, iktidara, Sağlık Bakanlığı’na, AFAD’a ve İçişleri Bakanlığı’na sordu: Hazır mısınız?

On Ekim Dayanışması, 28 Haziran Atatürk Havalimanı Katliamı’nın ardından hastanelerde yaralı yakınlarının bilgisiz bırakılması, yaşanan karmaşa nedeniyle Sağlık Bakanlığı, AFAD  ve İçişleri Bakanlığı’na hazırlıklarını sordu. Sosyal medya üzerinden “Kriz yönetimine hazır mısınız?” diye soran dayanışma; bilgi ve veri paylaşımı, mağduriyetlerin giderilmesi, psiko-sosyal destek konularında ne tür hazırlıkların olduğunu sordu.

On Ekim Dayanışması’nın soruları:

  1. Katliamla ilgili sağlıklı bilgi ve veri paylaşımı için görevlendirilmiş bir kriz masası vekriz hattı var mı?
  2. Katliam sonrası insanların hastanedeki yakınlarına ulaşmalarını sağlayacak bir bilgi sistemi var mı?
  3. Katliamda yaralanan ve İstanbul’da yaşamayan insanlar ve refakatçileri için konaklama vb. destekler sağlıyor musunuz?
  4. Katliam sonrası havaalanı personeline sosyal destek sağlandı mı/sağlanacak mı?
  5. Katliam sonrası havaalanında olaya tanıklık eden yolcular için psiko-sosyal destek sağlandı mı/sağlanacak mı?

Kaynak