27 Ara

İnsan Kaynaklı Yıkım/Afetlerde Hak İhlallerinin Önlenmesi İçin Kriz Rehberi

Bu rehber taslağı Türkiye’de son dönemde karşılaşılan insan kaynaklı afetler esnasında ve sonrasında yaşanan hak ihlalleri ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla kolektif bir çalışmayla hazırlanmıştır. Çünkü Türkiye’de kriz, afet ve acil durumlarla ilgili çeşitli kaynaklar bulunmakla birlikte, insan kaynaklı afetler, acil durumlar ve insan hareketleri sonucu oluşan kriz durumlarıyla ilgili kaynak ve bilgi oldukça sınırlıdır. Öncelikle bu rehber çalışması, alandaki ihtiyaca kısmen de olsa cevap vermeyi ve bir başlangıç yapmayı hedeflemektedir.

Gölcük, Düzce ve Van Depremleri, Suriye savaşı sonrası sığınmacı göçleri, Suruç Katliamı ve 10 Ekim Ankara katliamı sonrasındaki süreçlerde gönüllüler ve çeşitli sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşlarından daha hızlı ve insan odaklı hizmet ürettiler; ortaya çıkan olağanüstü durumdan ve/veya katliamdan etkilenen insanlarla dayanışma sergilediler. Kriz yönetimi, lojistik sağlama, kayıt altına alma, ihtiyaçların sağlanması ve yönlendirme süreçlerinde görev aldılar. Bu rehber öncelikle bu süreçlerde biriken bilgi ve deneyimleri kayıt altına almayı ve benzeri süreçlerde sorumluluk alacak sivil toplum örgütlerini ve gönüllüleri, bu bilgiler doğrultusunda güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Rehbere buradan ulaşabilirsiniz: İnsan Kaynaklı Yıkım/Afetlerde Hak İhlallerinin Önlenmesi İçin Kriz Rehberi

Rehber taslağı görüş, öneri ve katkılara açıktır.  Taslağa dair katkılarınızı ve önerilerinizi 30 Nisan’a kadar krizrehberi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Birçok insanın  katkılarıyla ve kolektif süreçlerle hazırlanan bu rehber katkılarla gelişmeye ve etkinleşmeye açıktır. Temel olarak karşılıklı güçlenme ekseninde yol alması hedeflenen rehbere herkes istediği şekilde katkı sunabilir, rehberi dilediği şekilde kullanabilir, geliştirebilir ve deneyimleriyle zenginleştirebilir.  Bu kapsamda önerilerinizi ve katkılarınızı bekliyoruz.

İnsan Kaynaklı Yıkım/Afet Nedir?
Nükleer, biyolojik, kimyasal kazalar, taşımacılık kazaları, endüstriyel kazalar, aşırı kalabalıktan meydana gelen kazalar, toplu insan göçleri, zorla yerinden edilmeler, canlı bomba vakaları vb.

Rehberin sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

Rehberin bilgi kartlarına buradan ulaşabilirsiniz.

25 Ara

İnsan Kaynaklı Yıkım/Afetlerde Hak İhlallerinin Önlenmesi İçin Kriz Rehberi Sunum

İnsan Kaynaklı Yıkım/Afetlerde Hak İhlallerinin Önlenmesi İçin Kriz Rehberi’nin sunumuna bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sunumu buradan indirebilirsiniz.

11 Tem

Katliam Mağdurları için Sağlık ve Tazminat Hakları

Clipboard01Türkiye’de son 1 yılda gerçekleşen katlliamlarda yakınlarını kaybeden ve yaralanan sevgili dostlarımız, Hukukçu Dayanışması’nın Sağlık ve Tazminat haklarınıza yönelik hazırladığı bilgi notlarını sizinle paylaşıyoruz.  Katliam Mağdurlarının (yaralanan ve yaşamını yitirenlerin yakınları), tüm maddi manevi zararlarını Devlet İdaresi tazmin etmek zorunda. Bunun için iki temel yol var: 1. Yol: 5233 sayılı “Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun”; 2. Yol: 2577 sayılı İdari Yargilama Usulü Kanunu Çerçevesinde Tazminat Başvurulari Ve Tam Yargı Davaları.

Aşağıdaki dokümanlar 10 Ekim için hazırlanmış olmakla birlikte ilgili bölümler güncellenerek kullanılabilir.

Tazminat Hakkına ilişkin bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz.

Sağlık haklarına ilişkin bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarının 5233’ten faydalanmak için kullanabileceği dilekçe örneğini buradan indirebilirsiniz.

Yaralıların 5233’ten faydalanmak için kullanabileceği dilekçe örneğini buradan indirebilirsiniz.

Sağlık hakları konusunda özet bilgi için aşağıda yer alan görselleri inceleyebilirsiniz.

5

7

07 Tem

Atatürk Havaalanı Katlliamı’ndan Zarar Görenlerin Tazminat ve Sağlık Hakları

Hukukçu Dayanışması Atatürk Havaalanı Katliamı’ndan zarar gören yurttaşların tazminat ve sağlık hakları için kullanılabilecekleri ve başvurulabilecekleri  mekanizmalar hakkında tavsiye niteliğinde bilgi notları hazırladı.

1

Atatürk Havaalanı Katliamı Mağdurlarının (yaralanan yurttaşlar ve yaşamını yitirenlerin yakınları), tüm maddi manevi zararlarını Devlet İdaresi (somut durumda İçişleri Bakanlığı ve/veya İstanbul Valiliği) tazmin etmek zorunda.

Atatürk Havaalanı Katliamı’ndan zarar gören yurttaşların kullanabilecekleri pozitif hukuk uygulamasında iki temel yol var:

Birinci yol 5233 sayılı terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması hakkında kanun,
İkinci yol: 2577 sayılı idari yargılama usulü kanunu çerçevesinde tazminat başvuruları ve tam yargı davaları.

Ayrıca 28 Haziran’da Atatürk Havalanı’nda yaşanan katliam; 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun uyarınca açıkça terör eylemidir. Bu kapsamda kişilerin sağlık harcamaları için ücret ödememeleri gerekmektedir ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası uyarınca sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları olup olmadığının hiçbir önemi yoktur.

Hukukçu Dayanışması tarafından tazminat hakları için hazırlanan bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz.  Atatürk Havaalanı Katliam Tazminat

Tazminat başvurusu için kullanabileceğiniz dilekçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz.  Dilekçe Örneği

Hukukçu Dayanışması tarafından sağlık hakları için hazırlanan bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz: Atatürk Havaalanı Sağlık Hakkı

Sağlık ödemeleri için itirazda bulunmak için dilekçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz.  Dilekçe Örneği

Özet kapsam için aşağıdaki görselleri inceleyebilirsiniz.

Read More