İnsan Kaynaklı Krizlere Ne Kadar Hazırız?

     


    On Ekim Dayanışması, herkesin özgün katkısıyla güçlenmeyi ve güçlendirmeyi hedefliyor. Bu yüzden dünyanın her yerinde ne yapabilirim, nasıl destek olabilirim sorularını soran bireylerin ve örgütlerin katkısına, fikrine ve desteğine açık.

    Sürecin fiziki ve psikolojik etkileriyle başa çıkılmasının yanında hukuki sürecin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması herkesin sorumluluk almasıyla mümkün olduğunu düşünüyoruz. Herkes var olduğu ve durduğu yerden kendi potansiyeliyle dayanışmaya katkı yapabilir.

    On Ekim Dayanışması ailelerin bir araya gelmesi  için kolaylaştırıcılık ve aracılık yapar. Bu amaçla On Ekim Dayanışması süreçlerde yer almış kurum ve partilerle işbirliği halinde çalışır.

    On Ekim Dayanışması, katliamın unutulmaması için oluşturulacak müze, kurulacak vakıf gibi yapıları destekler, yapıların hayata geçmesi için gönüllü destek verir.