Biz Kimiz

On Ekim Dayanışması olarak kendimizi Ankara katliamından hemen sonra kurulan gönüllü-bağımsız-sivil bir inisiyatifi olarak tanımlıyoruz.

On Ekim 2015 Ankara katliamdan etkilenmiş herkesle, her koşulda dayanışmak için bir araya geldik.

On Ekim 2015’i takip eden günlerde doğrudan veya dolaylı etkilenen herkese destek vermek için kriz masalarında çalıştık, sosyal medya üzerinden lojistik desteği örgütledik.

Kaybettiğimiz yoldaşlarımıza, arkadaşlarımıza ve barışa verdiğimiz söz için; yaralılar ve doğrudan/dolaylı etkilenenlerle beraber, katliam ve sonrasındaki gelişmelere yönelik olarak;

 • Hak temelli takibi sürdürerek eksikleri tespit etmek,
 • İyileşmek – iyileştirmek – iyileşmeye aracı olmak,
 • Kaynakları harekete geçirmek,
 • Kenti – alanları geri almak,
 • Gündemde tutmak,
 • Fikrîtakip yapmak,
 • Bellek oluşturmak,
 • Kitleselleştirmek,
 • Anıtlaştırmak

için çalışıyor, emek veriyoruz.

On Ekim Dayanışması bu amaçla;

 • Katliamda yaşamını yitirenlerin yakınları, yaralılar/iyileşenler, tanıklar, kısacası doğrudan ve dolaylı etkilenenlerin-bizlerin; psikolojik, fiziksel ve ekonomik ihtiyaçlarının takibi ve hukuki sürecin sağlıklı yürümesi konularında sorumluluk alır.
 • Bu süreçte ihtiyaç duyulan alanlarda kolaylaştırıcılık ve aracılık yapar.
 • İlgili tüm kurum, kuruluş ve inisiyatiflerle işbirliği yapar.
 • Savunu-lobi, iletişim faaliyetleri yürütür.
 • Emeğini Örgütlenme/Savunu-Lobi, İhtiyaç Tespiti, Kaynak Yaratma, Görünürlük-İletişim, Bellek ve Kriz yönetimi komisyonları çerçevesinde örgütler.
 • Kurulacak vakıf, dernek gibi yapıları destekler, sorumluluk alır.
 • E-posta grubu üzerindengönüllüleri haberdar eder.
 • Yeni ve geleneksel iletişim mecra, medya ve araçlarını kullanarak dayanışmayı büyütür.
 • Bellek oluşturur ve kentsel alanda yapılacak anıtlaştırma çalışmalarına aktif olarak katılır.

Dayanışmayı ve Umudu Büyütmek için;

Arayın Sorun Talep Edin Yol Gösterin El Verin Paylaşın…
facebook.com/onekimdayanismasi
twitter.com/10Ekim15
www.onekim.org
onekimdayanismasi@gmail.com